KSIĘGOWOŚĆ UPROSZCZONA

W ramach prowadzenia dla Państwa księgowości uproszczonej tj. podatkowej książki przychodów i rozchodów, ewidencji ryczałtowej, czy karty podatkowej wykonujemy następujące czynności:

  • Kontrola dokumentów pod względem formalno-rachunkowym
  • Bieżąca ewidencja operacji gospodarczych
  • Prowadzenie ewidencji przychodów i rozchodów
  • Prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku VAT
  • Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
  • Sporządzanie i dostarczanie do Urzędu Skarbowego miesięcznych lub kwartalnych deklaracji VAT
  • Miesięczne lub kwartalne rozliczania podatku dochodowego
  • Sporządzanie i dostarczanie do Urzędu Skarbowego rocznych zeznań PIT-36, PIT-36L, PIT-28/28A, PIT-16A

магазин интернетвсем смартtrackлис чем носить черные замшевые сапогииндексация сайта поисковыми системами яндекс и google