WYPROWADZANIE ZALEGŁOŚCI KSIĘGOWYCH

B Golden Goose Francy Pas Cher i uro ANTAX oferuje wyprowadzanie zaległości księgowych i podatkowych podmiotom, które z różnych powodów miały błędnie prowadzoną księgowość lub nie prowadziły jej wcale. Poprawienie błędów zanim Golden Goose Superstar Sneakers Sale Golden Goose Superstar Sneakers wykryje je kontrola podatkowa pozwala uniknąć odpowiedzialności karno-skarbowej.

W ramach oferty wykonujemy następujące czynności:

  • Przegląd i ocena stanu dokumentów rachunkowych
  • Wykonanie zaległych księgowań lub korekta księgowań nieprawidłowych
  • Przygotowanie brakujących ewidencji lub korekta ewidencji nieprawidłowych
  • Korekta błędnych deklaracji wraz z wymaganymi wyjaśnieniami
  • Doradztwo w zakresie obowiązków podatkowych i składkowych
  • Reprezentowanie przed organami administracji państwowej
  • Inne, stosownie do uzgodnień z Klientem