WYPROWADZANIE ZALEGŁOŚCI KSIĘGOWYCH

Biuro ANTAX oferuje wyprowadzanie zaległości księgowych i podatkowych podmiotom, które z różnych powodów miały błędnie prowadzoną księgowość lub nie prowadziły jej wcale. Poprawienie błędów zanim wykryje je kontrola podatkowa pozwala uniknąć odpowiedzialności karno-skarbowej.

W ramach oferty wykonujemy następujące czynności:

  • Przegląd i ocena stanu dokumentów rachunkowych
  • Wykonanie zaległych księgowań lub korekta księgowań nieprawidłowych
  • Przygotowanie brakujących ewidencji lub korekta ewidencji nieprawidłowych
  • Korekta błędnych deklaracji wraz z wymaganymi wyjaśnieniami
  • Doradztwo w zakresie obowiązków podatkowych i składkowych
  • Reprezentowanie przed organami administracji państwowej
  • Inne, stosownie do uzgodnień z Klientem